Utvalda

Tysta och av-tysta kommentarer i Speedgrader

”Jag har kommenterat alla inlämnade arbeten men studenterna ser inte några kommentarer.
Vad är det som är fel?”

Frågan ovan återkommer och ofta handlar det bara om ett litet klick på Klocksymbolen som du hittar längst upp till vänster när du öppnat Speedgrader.

Speedgrader är Canvas verktyg för återkoppling och bedömning och är sammanlänkat med Omdömesboken och Urkund.

När du som lärare ska arbeta med bedömning och återkoppling i Canvas kanske du vill arbeta igenom alla arbeten först så att alla studenter får återkoppling samtidigt.
Då är det smart att välja Tyst uppgift.

När du är klar vill du att kommentarer och omdömen blir synliga för studenterna. Då väljer du att av-tysta uppgiften.

Speedgrader hittar du till i högermenyn till uppgiften.
Öppna Speedgrader.  Du ser klocksymbolen längst upp till vänster.
Dra markören över klockan och välj Tysta/av-tysta uppgiften.
Väljer du Tysta kan du jobba med kommentarer/bedömning utan att studenten ser dem.
När du vill att kommentarerna blir synliga väljer du av-tysta.
Du kan endast Tysta/av-tysta hela gruppen som Uppgiften är tilldelad till.

Läs mer i Canvas guide om hur du ”mutar” dina kommentarer

Allt för nu! Håll ut det kommer mer!

Eva

Utvalda

Tillgång till VT19 kurser?

Student: När kommer jag åt kurserna för VT19?
Lärare: Hur fungerar det för nya studenter?


Två vanliga frågor så här i brytningen mellan höst och vårtermin.

Om du är ny student och läser det här vill jag först hälsa dig välkommen till GIH och om du är befintlig student hälsar jag dig välkommen tillbaka.

Nu när det är gjort ska jag reda ut vad vi menar med förväntade och registrerade studenter. Därefter förklarar jag vad som gäller för dig som är ny student och som påbörjar din utbildning vid GIH vårterminen 2019.

Förväntade och registrerade studenter

Du som student ska registrera dig. Det gör alla studenter från och med VT19. Nya som gamla. För de flesta är deadline söndag 20/1.

Läs mer om hur och varför på utbildningsavdelningens webbsida.

Med förväntade studenter menar vi såväl nya som befintliga studenter som antagits till kurser vid GIH. Alla förväntade studenter ”läggs till” i Canvas vecka 3 dvs. före registreringsperioden går ut.

Det betyder att du som är student och har ett studentkonto kan logga in och komma åt de kurser du förväntas läsa under vårterminen.


Välj Kurser i vänstermenyn och sedan Alla kurser. Stjärnmärk de som du vill se i snabbvalet.

Om det tillkommer kurser så kan det dröja innan kursen syns i Canvas.

Under veckorna efter registreringsperioden jämförs antalet förväntade studenter med registrerade för att få en alltmer ”giltig” grupp. Det är därför viktigt att du registrerar dig!

Ny student vid GIH VT19?

Du självregistrerar dig via LADOK för studenter så som jag beskrev ovan.

Fram till att du har kvitterat ut ditt studentkonto har du tillgång till så kallade öppna kursytor i Canvas. Du kan komma åt information utan att logga in.

Du kvitterar ut ditt studentkonto i samband med Kontoutdelning/IT- introduktionen som du hittar i schemat (Time Edit) och på webbsidan för öppna kursytor.

Direkt efter kontoutdelningen och IT-introduktionen kan du logga in i Canvas och i GIH:s övriga IT-resurser. Så missa inte introt!

Registrering

Återigen vill jag påpeka att registreringen är viktig för att du som ny student ska få ditt studentkonto och kunna examineras. Det handlar också om försäkring och andra rättigheter. Dröj inte med att registrera dig!

Sammanfattning

Alla studenter behöver registrera sig. Eftersom Canvas kursytor fylls på med förväntade studenter kan studenter som redan har ett GIH konto komma åt VT19 kurser från och med vecka 3.
Nya studenter får sitt studentkonto när de kvitterar ut det i samband med IT introduktionen. Tills de fått kontot kan de ta del av viktig kursinformation i de öppna kursytorna som nås via GIH:s hemsida.

Sleeping PingPong

Från och med 1/1-2019 är det inte längre möjligt för dig som student och lärare att logga in i PingPong.

Under tiden vi testar Canvas har GIH tecknat ett så kallat ”sov-avtal” avtal med PingPong. Det betyder att allt innehåll finns kvar.
GIH:s arkivarie kommer delta i arbetet med gallring och arkivering.

Behöver du komma åt någonting i PingPong så får du kontakta IT support. Märk ditt ärende med PingPong Åtkomst, så får du hjälp.

Visar lärplattformen PingPongs logo och inloggningsinformation. Lärplattformen är stängd sedan första januari 2019.

Canvas syssling PingPong som varit GIH:s lärplattform i en ”ligh-variant” sedan 2014 läggs vilande från ett-i-ett-nitton.
Det går alltså inte längre att logga in med ditt student eller lärarkonto.

Självregistrering för VT19

Är du student?
Har du koll på att det är självregistrering för alla VT19 kurser som gäller?

Gå till Ladok och regga dig på de kurser du ska läsa kommande termin.

Läs mer om uppflyttning och registrering på GIH:s sida.

Lärare? Uppmana studenterna att registrera sig!  

Det här är superviktigt för Canvas eftersom din registrering innebär att du får tillgång till rätt kurs.
Lärare och du själv får också koll på vilka som verkligen ska gå kursen och det har ju betydelse i en rad sammanhang såsom att skapa grupper och boka utrustning.

Förväntade och registrerade studenter

Om du läser det här inlägget efter 11/1 och har ett konto som gör att du kan logga in i Canvas så kanske du frågar dig hur det kommer sig att du kan se dina kursen fast du inte registrerat dig.

Det beror på att vi lagt in dig som en ”förväntad student” i kursytan men för att du ska kunna examineras måste du registrera dig, så du blir en ”registrerad” student även i Canvas.

Sammanfattning: Registrera dig. Följ anvisningarna så blir det rätt och lätt på många sätt!