Utvalda

Kom ihåg att publicera!

Ny termin. Nya kurser. Nya kursrum som måste vara publicerade för att
studenterna ska kunna se kursen i Canvas.

Se till att kursytan är publicerad.
Grönt = publicerad kurs.
  1. Publicera kursytan
  2. Publicera modul/uppgift/sida m.m
  3. Publicera dokument = lägsta nivån

På kursytans startsida hittar du knappen Avpublicera och Publicerad uppe till höger. De skarpa kursytorna som IT avdelningen genererar är alltid avpublicerade = syns inte för studenterna. Det är ansvarig lärare som bestämmer när kursen ska publiceras.

Hur vet jag att studenterna ser kursytan?

Gå till HEM (uppe i vänstermenyn).
Välj STUDENTVY i högermenyn (Glasögon symbol)
Annonser