Utvalda

Kursytor för VT20 klara – Var uppmärksam på FILER.

Det blev inte riktigt som det var tänkt eftersom ”den gamla mallen” använts för VT20 kursytor. Det innebär att studenterna kan se verktyget FILER. Jag tog bort verktyget för HT19 mall eftersom det skapade problem men nu är det åter synligt för studenter.

Läs det här så du inte gör fel.
Det är lätt att tro att en fil är osynlig för studenterna (t.ex. en fil med tentafrågor inför en hemtenta) om den ligger i en modul eller i en uppgift som inte är publicerad. Så är inte fallet. Alla filer som laddas upp i Canvas  hamnar i verktyget FILER (Filarkiv) och är per default synliga.

Om du vill DÖLJA verktyget FILER gör du så här:

 • Gå till INSTÄLLNINGAR i kursytan (längst ner i vä menyn)
 • Välj fliken NAVIGERING
 • Dölj verktyget FILER: Dra och släpp verktyget FILER till ”zonen” allra längst ner för att dölja det för studenterna.
 • Passa på att arrangera övriga verktyg så de som används mest ligger överst. Då syns de bäst i mobila gränssnitt.
 • Testa hur det blev genom att gå tillbaka till START och välja STUDENTENS VY i högermenyn.

Om du skapar SIDOR där du länkar till dokument MÅSTE du ha verktyget FILER synligt för studenterna. Var noga med att dokument som studenter inte ska se är AVPUBLICERADE eller PUBLICERADE under EN VISS TID. Se tidigare inlägg här.

Behöver du hjälp så hör du av dig! /Eva Fors eva.fors@gih.se

Jag avslutar med att påminna om att kursutvärderingar skickas ut via Survey&Report enkätverktyg. De ligger alltså inte en länk i Canvas. För närvarande är det Olga Tarassova som ansvarar för detta.

https://canvasbloggen.home.blog/

Utvalda

Filer – du har väl koll?

”Det där kändes inte bra i magen!”
Uttalandet är från en kollega som blir medveten om vilka filer som studenterna kan se.
”Så även om jag skapat en uppgift som jag inte publicerat 
(t.ex. hemtenta) så kan studenten se filen som jag kopplat till uppgiften (t.ex. frågorna) ?”

Det korta svaret är ”JA” eftersom filer som laddas upp i Canvas per default är publicerade, dvs. synliga för studenterna.
Även om Uppgiften är opublicerad (dold) så är filen som du kopplar till uppgiften synlig. Du måste aktivt dölja filen om studenterna inte ska kunna se den. Det finns två sätt att göra det.

Ett sätt är att AVPUBLICERA filen och ett annat är att BEGRÄNSA tillgången till filen.

AVPUBLICERA

 • Gå till FILER
 • Markera filen som du vill AVPUBLICERA genom att klicka på den gröna cirkeln.
 • Välj AVPUBLICERA
 • Så! Nu är den dold för studenterna.

BEGRÄNSA TILLGÅNG TILL FILER

 • Gå till FILER
 • Markera filen (klicka på gröna cirkeln) som du vill anpassa
 • Välj BEGRÄNSA TILLGÅNG
 • Väljer du ”Endast tillgängliga studenter med en länk. Inte synlig i Studentfiler” (hopplös Google Translate) så blir filen dold för studenter men kan skickas som länk vid behov. Det här är det snabbaste och enklaste sättet att dölja en fil.
 • Väljer du ”Planera student-tillgänglighet” så anger du datum och tid som filen ska vara synlig för studenterna. Bra alternativ för t.ex. Hemtenta.
Filer som laddas upp i Canvas är per automatik synliga = publicerade. Du kan anpassa genom att klicka på den gröna cirkeln och kan då välja att AVPUBLICERA eller BEGRÄNSA TILLGÅNG.
Väljer du Endast tillgängliga… så döljs filen för studenterna. Filens länk kan skickas till de som behöver access.
Planera när studenterna ska få tillgång till filen genom att ange datum och tid. Bra val för t.ex. hemtenta.

Tidszon

KOLLA UPP vilken TIDSZON som är angiven för dig i CANVAS så du vet att din tidsangivelse stämmer.

 • Gå till ditt KONTO
 • Välj PROFIL
 • Välj KONTODETALJER som du hittar via de tre prickarna uppe till höger
 • Kolla tidszon STOCKHOLM. Behöver du ändra så välj REDIGERA.

Har du koll nu?

Om du behöver hjälp eller bara vill diskutera olika alternativ som du tror att Canvas kan rymma för din undervisning så välkomnar jag dig att höra av dig.

Allt för nu!

Eva

Utvalda

Tillgång till VT19 kurser?

Student: När kommer jag åt kurserna för VT19?
Lärare: Hur fungerar det för nya studenter?


Två vanliga frågor så här i brytningen mellan höst och vårtermin.

Om du är ny student och läser det här vill jag först hälsa dig välkommen till GIH och om du är befintlig student hälsar jag dig välkommen tillbaka.

Nu när det är gjort ska jag reda ut vad vi menar med förväntade och registrerade studenter. Därefter förklarar jag vad som gäller för dig som är ny student och som påbörjar din utbildning vid GIH vårterminen 2019.

Förväntade och registrerade studenter

Du som student ska registrera dig. Det gör alla studenter från och med VT19. Nya som gamla. För de flesta är deadline söndag 20/1.

Läs mer om hur och varför på utbildningsavdelningens webbsida.

Med förväntade studenter menar vi såväl nya som befintliga studenter som antagits till kurser vid GIH. Alla förväntade studenter ”läggs till” i Canvas vecka 3 dvs. före registreringsperioden går ut.

Det betyder att du som är student och har ett studentkonto kan logga in och komma åt de kurser du förväntas läsa under vårterminen.


Välj Kurser i vänstermenyn och sedan Alla kurser. Stjärnmärk de som du vill se i snabbvalet.

Om det tillkommer kurser så kan det dröja innan kursen syns i Canvas.

Under veckorna efter registreringsperioden jämförs antalet förväntade studenter med registrerade för att få en alltmer ”giltig” grupp. Det är därför viktigt att du registrerar dig!

Ny student vid GIH VT19?

Du självregistrerar dig via LADOK för studenter så som jag beskrev ovan.

Fram till att du har kvitterat ut ditt studentkonto har du tillgång till så kallade öppna kursytor i Canvas. Du kan komma åt information utan att logga in.

Du kvitterar ut ditt studentkonto i samband med Kontoutdelning/IT- introduktionen som du hittar i schemat (Time Edit) och på webbsidan för öppna kursytor.

Direkt efter kontoutdelningen och IT-introduktionen kan du logga in i Canvas och i GIH:s övriga IT-resurser. Så missa inte introt!

Registrering

Återigen vill jag påpeka att registreringen är viktig för att du som ny student ska få ditt studentkonto och kunna examineras. Det handlar också om försäkring och andra rättigheter. Dröj inte med att registrera dig!

Sammanfattning

Alla studenter behöver registrera sig. Eftersom Canvas kursytor fylls på med förväntade studenter kan studenter som redan har ett GIH konto komma åt VT19 kurser från och med vecka 3.
Nya studenter får sitt studentkonto när de kvitterar ut det i samband med IT introduktionen. Tills de fått kontot kan de ta del av viktig kursinformation i de öppna kursytorna som nås via GIH:s hemsida.

Sleeping PingPong

Från och med 1/1-2019 är det inte längre möjligt för dig som student och lärare att logga in i PingPong.

Under tiden vi testar Canvas har GIH tecknat ett så kallat ”sov-avtal” avtal med PingPong. Det betyder att allt innehåll finns kvar.
GIH:s arkivarie kommer delta i arbetet med gallring och arkivering.

Behöver du komma åt någonting i PingPong så får du kontakta IT support. Märk ditt ärende med PingPong Åtkomst, så får du hjälp.

Visar lärplattformen PingPongs logo och inloggningsinformation. Lärplattformen är stängd sedan första januari 2019.

Canvas syssling PingPong som varit GIH:s lärplattform i en ”ligh-variant” sedan 2014 läggs vilande från ett-i-ett-nitton.
Det går alltså inte längre att logga in med ditt student eller lärarkonto.