Utvalda

Kursytor för VT20 klara – Var uppmärksam på FILER.

Det blev inte riktigt som det var tänkt eftersom ”den gamla mallen” använts för VT20 kursytor. Det innebär att studenterna kan se verktyget FILER. Jag tog bort verktyget för HT19 mall eftersom det skapade problem men nu är det åter synligt för studenter.

Läs det här så du inte gör fel.
Det är lätt att tro att en fil är osynlig för studenterna (t.ex. en fil med tentafrågor inför en hemtenta) om den ligger i en modul eller i en uppgift som inte är publicerad. Så är inte fallet. Alla filer som laddas upp i Canvas  hamnar i verktyget FILER (Filarkiv) och är per default synliga.

Om du vill DÖLJA verktyget FILER gör du så här:

 • Gå till INSTÄLLNINGAR i kursytan (längst ner i vä menyn)
 • Välj fliken NAVIGERING
 • Dölj verktyget FILER: Dra och släpp verktyget FILER till ”zonen” allra längst ner för att dölja det för studenterna.
 • Passa på att arrangera övriga verktyg så de som används mest ligger överst. Då syns de bäst i mobila gränssnitt.
 • Testa hur det blev genom att gå tillbaka till START och välja STUDENTENS VY i högermenyn.

Om du skapar SIDOR där du länkar till dokument MÅSTE du ha verktyget FILER synligt för studenterna. Var noga med att dokument som studenter inte ska se är AVPUBLICERADE eller PUBLICERADE under EN VISS TID. Se tidigare inlägg här.

Behöver du hjälp så hör du av dig! /Eva Fors eva.fors@gih.se

Jag avslutar med att påminna om att kursutvärderingar skickas ut via Survey&Report enkätverktyg. De ligger alltså inte en länk i Canvas. För närvarande är det Olga Tarassova som ansvarar för detta.

https://canvasbloggen.home.blog/

Utvalda

Filer – du har väl koll?

”Det där kändes inte bra i magen!”
Uttalandet är från en kollega som blir medveten om vilka filer som studenterna kan se.
”Så även om jag skapat en uppgift som jag inte publicerat 
(t.ex. hemtenta) så kan studenten se filen som jag kopplat till uppgiften (t.ex. frågorna) ?”

Det korta svaret är ”JA” eftersom filer som laddas upp i Canvas per default är publicerade, dvs. synliga för studenterna.
Även om Uppgiften är opublicerad (dold) så är filen som du kopplar till uppgiften synlig. Du måste aktivt dölja filen om studenterna inte ska kunna se den. Det finns två sätt att göra det.

Ett sätt är att AVPUBLICERA filen och ett annat är att BEGRÄNSA tillgången till filen.

AVPUBLICERA

 • Gå till FILER
 • Markera filen som du vill AVPUBLICERA genom att klicka på den gröna cirkeln.
 • Välj AVPUBLICERA
 • Så! Nu är den dold för studenterna.

BEGRÄNSA TILLGÅNG TILL FILER

 • Gå till FILER
 • Markera filen (klicka på gröna cirkeln) som du vill anpassa
 • Välj BEGRÄNSA TILLGÅNG
 • Väljer du ”Endast tillgängliga studenter med en länk. Inte synlig i Studentfiler” (hopplös Google Translate) så blir filen dold för studenter men kan skickas som länk vid behov. Det här är det snabbaste och enklaste sättet att dölja en fil.
 • Väljer du ”Planera student-tillgänglighet” så anger du datum och tid som filen ska vara synlig för studenterna. Bra alternativ för t.ex. Hemtenta.
Filer som laddas upp i Canvas är per automatik synliga = publicerade. Du kan anpassa genom att klicka på den gröna cirkeln och kan då välja att AVPUBLICERA eller BEGRÄNSA TILLGÅNG.
Väljer du Endast tillgängliga… så döljs filen för studenterna. Filens länk kan skickas till de som behöver access.
Planera när studenterna ska få tillgång till filen genom att ange datum och tid. Bra val för t.ex. hemtenta.

Tidszon

KOLLA UPP vilken TIDSZON som är angiven för dig i CANVAS så du vet att din tidsangivelse stämmer.

 • Gå till ditt KONTO
 • Välj PROFIL
 • Välj KONTODETALJER som du hittar via de tre prickarna uppe till höger
 • Kolla tidszon STOCKHOLM. Behöver du ändra så välj REDIGERA.

Har du koll nu?

Om du behöver hjälp eller bara vill diskutera olika alternativ som du tror att Canvas kan rymma för din undervisning så välkomnar jag dig att höra av dig.

Allt för nu!

Eva