Utvalda

Kursutvärdering för period 1

Kursutvärderingarna för delkurser under period 1 är skapade och publicerade. Du som är lärare hittar dem i kursytorna i Canvas.
För att studenterna ska se dem måste du publicera Modulen och Länken i din kursyta. Se moduler.
När jag plockat runt med det här upptäcker jag att flera kursytor INTE är publicerade för studenterna. Det är en förutsättning för att studenterna överhuvudtaget ska se någonting.

Kursytan måste vara publicerad för att synas.
Annonser
Utvalda

Kom ihåg att publicera!

Ny termin. Nya kurser. Nya kursrum som måste vara publicerade för att
studenterna ska kunna se kursen i Canvas.

Se till att kursytan är publicerad.
Grönt = publicerad kurs.
 1. Publicera kursytan
 2. Publicera modul/uppgift/sida m.m
 3. Publicera dokument = lägsta nivån

På kursytans startsida hittar du knappen Avpublicera och Publicerad uppe till höger. De skarpa kursytorna som IT avdelningen genererar är alltid avpublicerade = syns inte för studenterna. Det är ansvarig lärare som bestämmer när kursen ska publiceras.

Hur vet jag att studenterna ser kursytan?

Gå till HEM (uppe i vänstermenyn).
Välj STUDENTVY i högermenyn (Glasögon symbol)
Utvalda

Tysta och av-tysta kommentarer i Speedgrader

”Jag har kommenterat alla inlämnade arbeten men studenterna ser inte några kommentarer.
Vad är det som är fel?”

Frågan ovan återkommer och ofta handlar det bara om ett litet klick på Klocksymbolen som du hittar längst upp till vänster när du öppnat Speedgrader.

Speedgrader är Canvas verktyg för återkoppling och bedömning och är sammanlänkat med Omdömesboken och Urkund.

När du som lärare ska arbeta med bedömning och återkoppling i Canvas kanske du vill arbeta igenom alla arbeten först så att alla studenter får återkoppling samtidigt.
Då är det smart att välja Tyst uppgift.

När du är klar vill du att kommentarer och omdömen blir synliga för studenterna. Då väljer du att av-tysta uppgiften.

Speedgrader hittar du till i högermenyn till uppgiften.
Öppna Speedgrader.  Du ser klocksymbolen längst upp till vänster.
Dra markören över klockan och välj Tysta/av-tysta uppgiften.
Väljer du Tysta kan du jobba med kommentarer/bedömning utan att studenten ser dem.
När du vill att kommentarerna blir synliga väljer du av-tysta.
Du kan endast Tysta/av-tysta hela gruppen som Uppgiften är tilldelad till.

Läs mer i Canvas guide om hur du ”mutar” dina kommentarer

Allt för nu! Håll ut det kommer mer!

Eva

Utvalda

Tillgång till VT19 kurser?

Student: När kommer jag åt kurserna för VT19?
Lärare: Hur fungerar det för nya studenter?


Två vanliga frågor så här i brytningen mellan höst och vårtermin.

Om du är ny student och läser det här vill jag först hälsa dig välkommen till GIH och om du är befintlig student hälsar jag dig välkommen tillbaka.

Nu när det är gjort ska jag reda ut vad vi menar med förväntade och registrerade studenter. Därefter förklarar jag vad som gäller för dig som är ny student och som påbörjar din utbildning vid GIH vårterminen 2019.

Förväntade och registrerade studenter

Du som student ska registrera dig. Det gör alla studenter från och med VT19. Nya som gamla. För de flesta är deadline söndag 20/1.

Läs mer om hur och varför på utbildningsavdelningens webbsida.

Med förväntade studenter menar vi såväl nya som befintliga studenter som antagits till kurser vid GIH. Alla förväntade studenter ”läggs till” i Canvas vecka 3 dvs. före registreringsperioden går ut.

Det betyder att du som är student och har ett studentkonto kan logga in och komma åt de kurser du förväntas läsa under vårterminen.


Välj Kurser i vänstermenyn och sedan Alla kurser. Stjärnmärk de som du vill se i snabbvalet.

Om det tillkommer kurser så kan det dröja innan kursen syns i Canvas.

Under veckorna efter registreringsperioden jämförs antalet förväntade studenter med registrerade för att få en alltmer ”giltig” grupp. Det är därför viktigt att du registrerar dig!

Ny student vid GIH VT19?

Du självregistrerar dig via LADOK för studenter så som jag beskrev ovan.

Fram till att du har kvitterat ut ditt studentkonto har du tillgång till så kallade öppna kursytor i Canvas. Du kan komma åt information utan att logga in.

Du kvitterar ut ditt studentkonto i samband med Kontoutdelning/IT- introduktionen som du hittar i schemat (Time Edit) och på webbsidan för öppna kursytor.

Direkt efter kontoutdelningen och IT-introduktionen kan du logga in i Canvas och i GIH:s övriga IT-resurser. Så missa inte introt!

Registrering

Återigen vill jag påpeka att registreringen är viktig för att du som ny student ska få ditt studentkonto och kunna examineras. Det handlar också om försäkring och andra rättigheter. Dröj inte med att registrera dig!

Sammanfattning

Alla studenter behöver registrera sig. Eftersom Canvas kursytor fylls på med förväntade studenter kan studenter som redan har ett GIH konto komma åt VT19 kurser från och med vecka 3.
Nya studenter får sitt studentkonto när de kvitterar ut det i samband med IT introduktionen. Tills de fått kontot kan de ta del av viktig kursinformation i de öppna kursytorna som nås via GIH:s hemsida.

Om Canvasbloggen

Utvalda

Som ett led i GIH:s generella digitalisering prövar jag Bloggen som form för att sprida kunskap i och om GIH:s nuvarande lärplattform Canvas.

Tanken med Bloggen är att den ska fungera som en facilitator för dig så att du i din tur kan hjälpa andra, oavsett om du är student eller lärare.

Via Bloggen får du hjälp att hitta ”de bästa funktionerna” och vägledning för val av olika verktyg i Canvas.

Med andra ord hoppas jag att tipsen får dig att undervisa och studera smartare. I den meningen ligger också att ”smartare” kan betyda att inte använda Canvas alls. Helt enkelt använda andra verktyg, analoga och digitala.

Har du frågor, funderingar eller idéer som du vill dela med dig av så tveka inte att höra av dig!

Sharing is caring!

Eva Fors

IT Pedagog vid GIH

Utvalda

Januari = uppsatsmånad

Jag får många frågor om ”uppsatser och inlämningar” både av lärare som handleder och studenter som skriver. Här reder jag ut vilka olika funktioner som kan användas. 🤔

Skapa uppsatsgrupper

Som lärare kan du skapa grupper. Gå till Grupper i vänstermenyn och välj Personer sedan väjer du +Gruppsammansättning. 

I Canvas skapas grupper på fyra olika sätt:

 1. Manuellt skapade grupper av läraren
 2. Slumpvis skapade grupper av Canvas
 3. Studenter anmäler sig själv till grupper som lärare skapat
 4. Studenter anmäler sig själva till grupper som de själva skapar

Att skapa seminariegrupper med egen anmälan är smart eftersom de studenter som är klara kan anmäla sig. De som inte blir klara kan bjudas in till seminariet men som åhörare.

Självanmälan

Om du som handledare inte vet vilka studenter som kommer vara klara med sina uppsatser till slutseminariet är det smart att skapa grupper där du Tillåter egenanmälan. Då kan studenter som är klara anmäla sig till aktuell seminariegrupp som du skapat.

5 vanliga frågor inför slutseminarium 

 1. Hur gör jag för att studenterna ska kunna läsa varandras arbeten?

Svar: Jag rekommenderar att du gör på följande vis:

 1. Skapa en Inlämningsuppgift för de som skriver individuellt. Ange Tilldela referentgranskning (opponent) manuellt.
 2. Skapa en Inlämningsuppgift för de som skriver i grupp (i par eller fler). Välj Tillåt egen anmälan. Se bild längre upp i inlägget.
 3. När du vet vilka studenter som kommer gå upp i slutseminariet skapar du slutseminarium-grupper, alternativt låter du studenterna anmäla sig till de slutseminarium-grupper du skapat. Välj Personer, fliken Grupper och Gruppsammansättning.
 4. Det smarta är att varje seminarium-grupp får en egen ”hemsida” att jobba med. Där kan de ladda upp sina uppsatser som alla i gruppen kan ta del av. Du kan tänka att hemsidan fungerar som en ”mapp” där studenterna kan ladda upp filer som alla som är med i sidan kan läsa och ladda ner.
 5. Du hittar gruppernas Hemsida genom de de tre vertikala prickarna längst ut till höger om gruppen. Se bild. TRe vertikala prickar betyder ”mer”.
 6. Du kan lätt byta mellan gruppernas hemsidor och meddela en grupp i taget. Det är helt enkelt bästa sättet att hålla koll på och kommunicera med en viss grupp studenter.
 7. I Canvas guider för Uppgifter (Assignements) hittar du mer information.
När du skapar gruppkategorier ska du tänka rubrik. Du ska inte ange 1, 2, 3 bara rubriken.
Du kan manuellt ange vem som ska opponera på vem eller så låter d Canvas slumpa opponenterna. Du kan ange en eller flera referent-uppgifter per student. Ange om du vill att referent-granskningen (opponeringen) ska vara anonym eller inte. När det gäller uppsatser är anonymt inte något alternativ, tänker jag.

2. Jag  vill att alla studenter ska läsa vad alla andra i kursen skrivit, inte bara uppsatser i den egna seminariegruppen.

Svar: Ja, då måste du skapa en stor grupp av samtliga studenter i gruppen/klassen och be dem ladda upp sina ”slut-versioner” på hemsidan som de har tillgång till.
Funktionen ”hemsida” kan bidra till en bra växelkraft eftersom studenterna ser vem som laddat upp och vilka som saknas.
Läs hur du gör i punkt 4, 5 och 6 i svaret ovan.
😒 Det fungerar inte att skapa en inlämningsuppgift och göra den till en Gruppuppgift med idén att alla studenter ska kunna läsa och ta del av varandras arbeten. Studenter kan endast se de arbeten som de är tilldelade att referensgranska.

Om du klickar på pilen vid Gruppkategorin ser du vilka studenter som tillhör respektive grupp. Du kan lätt flytta om studenterna genom drag&drop.

3. Jag vill att studenterna ska läsa varandras inom den seminariegrupp de tillhör och genomföra en skriftlig opponering på minst en annan uppsats.

Svar: Se punkt 1, 2, 3 ovan.

4. De flesta av mina studenter skriver tillsammans två och två men jag har också några som skriver individuellt. Hur gör jag då med inlämningarna?

Svar: Du måste skapa två separata inlämningsuppgifter. Se punkt 1 och 2 ovan

5. Hur gör jag för att uppsatserna ska gå via Urkund?

Svar: Kryssa för Urkund när du skapar Inlämningsuppgiften. Välj om och när studenten får ta del av rapporten. Se alternativ för Urkund.

Sammanfattning

I Canvas är det superenkelt att samarbeta. Det går att jobba via Hemsidor som studenter förfogar över och också via andra verktyg såsom Samarbete och Google Drive. De senare kommer jag beskriva i ett annat inlägg.

Sleeping PingPong

Från och med 1/1-2019 är det inte längre möjligt för dig som student och lärare att logga in i PingPong.

Under tiden vi testar Canvas har GIH tecknat ett så kallat ”sov-avtal” avtal med PingPong. Det betyder att allt innehåll finns kvar.
GIH:s arkivarie kommer delta i arbetet med gallring och arkivering.

Behöver du komma åt någonting i PingPong så får du kontakta IT support. Märk ditt ärende med PingPong Åtkomst, så får du hjälp.

Visar lärplattformen PingPongs logo och inloggningsinformation. Lärplattformen är stängd sedan första januari 2019.

Canvas syssling PingPong som varit GIH:s lärplattform i en ”ligh-variant” sedan 2014 läggs vilande från ett-i-ett-nitton.
Det går alltså inte längre att logga in med ditt student eller lärarkonto.

Självregistrering för VT19

Är du student?
Har du koll på att det är självregistrering för alla VT19 kurser som gäller?

Gå till Ladok och regga dig på de kurser du ska läsa kommande termin.

Läs mer om uppflyttning och registrering på GIH:s sida.

Lärare? Uppmana studenterna att registrera sig!  

Det här är superviktigt för Canvas eftersom din registrering innebär att du får tillgång till rätt kurs.
Lärare och du själv får också koll på vilka som verkligen ska gå kursen och det har ju betydelse i en rad sammanhang såsom att skapa grupper och boka utrustning.

Förväntade och registrerade studenter

Om du läser det här inlägget efter 11/1 och har ett konto som gör att du kan logga in i Canvas så kanske du frågar dig hur det kommer sig att du kan se dina kursen fast du inte registrerat dig.

Det beror på att vi lagt in dig som en ”förväntad student” i kursytan men för att du ska kunna examineras måste du registrera dig, så du blir en ”registrerad” student även i Canvas.

Sammanfattning: Registrera dig. Följ anvisningarna så blir det rätt och lätt på många sätt!